You are here: HomeO mnieBadania naukowe

Szukaj

Zainteresowania naukowe

ekonometria stosowana, makromodelowanie ekonometryczne, modelowanie: handlu zagranicznego, rynków finansowych, kursów walutowych, modelowanie sektora bankowego: regulacje kapitałowe i płynnościowe

Projekty badawcze

Krajowe

Komitet Badań Naukowych (KBN), 1995-1998, "Stabilność systemów ekonomicznych", kierownik: Prof. dr hab. Władysław Milo.

Komitet Badań Naukowych (KBN), 1998-2000, "Stabilność rynków finansowych i rynków pracy a wzrost gospodarczy", kierownik: Prof. dr hab. Władysław Milo.

Komitet Badań Naukowych (KBN), 2003-2005, "Ekonometryczne modelowanie procesów integracji z Unią Europejską", kierownik: Prof. dr hab. J. Jacek Sztaudynger.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2006-2008, "Kurs walutowy i handel zagraniczny jako czynniki wzrostu gospodarczego. Ekonometryczna analiza krótko- i długookresowych mechanizmów dostosowawczych w polskiej gospodarce", kierownik: dr Piotr Wdowiński.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2011, "Analiza wrażliwości przedsiębiorstw na zmiany kursu walutowego w wybranych reżimach kursowych w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro", kierownik: Prof. dr hab. Janusz Bilski.

Zagraniczne

Członek zespołu badawczego w projekcie ACE-PHARE pt. "Exchange Rate Policies, Prices and Supply Response Under Transition", koordynator: Prof. Christos Papazoglou (University of Crete), partner: Prof. dr hab. Władysław Milo (Uniwersytet Łódzki).

Członek zespołu badawczego w projekcie ACE-PHARE pt. "Enlarging the EU: The Trade Balance Effects", koordynator: dr Pavlos Karadeloglou (Europejski Bank Centralny), partner: Prof. dr hab. Władysław Milo (Uniwersytet Łódzki).

Free business joomla templates