You are here: HomeO mnieFunkcje

Szukaj

1996, Sekretarz naukowy konferencji Macromodels’96 poświęconej budowie i zastosowaniu modeli ekonometrycznych.

1999, Sekretarz naukowy konferencji "Macromodels’99" poświęconej budowie i zastosowaniu modeli ekonometrycznych oraz konferencji "Modelling Economies in Transition 1999" poświęconej modelowaniu gospodarek w okresie transformacji.

1999+, Sekretarz Stowarzyszenia AMFET, Association for Modelling and Forecasting Economies in Transition, Łódź.

2002+, Sekretarz naukowy konferencji "Prognozowanie rynków finansowych" (FindEcon) poświęconej współczesnym metodom analizy i prognozowania rynków finansowych.

2002+, Członek Kolegium Redakcyjnego FindEcon Monograph Series, Uniwersytet Łódzki.

2008+, Arbiter Sądu Polubownego, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.

2009+, Mediator Sądu Polubownego, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.

2009+, Członek Kolegium Redakcyjnego Folia Oeconomica, Uniwersytet Łódzki.

Free business joomla templates