You are here: HomeO mniePromotor doktoratu

Szukaj

Zapraszam do współpracy - w charakterze opiekuna naukowego/promotora - osoby, które chciałyby podjąć studia doktoranckie / napisać pracę doktorską z ekonomii w Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Moje zainteresowania naukowe skupiają się w obszarach:

  • ekonometria stosowana, makromodelowanie ekonometryczne, modelowanie: handlu zagranicznego, rynków finansowych, kursów walutowych, modelowanie sektora bankowego: regulacje kapitałowe i płynnościowe.


Informacje dotyczące studiów doktoranckich na EkSoc można znaleźć na stronach Wydziału:

http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-iii-stopnia-doktoranckie/#nav

Free business joomla templates