You are here: HomeO mniePublikacje

Szukaj

Artykuły

Wdowiński P., Zglińska-Pietrzak A., Tomasik J. (1997), „Kilka uwag na temat interpretacji parametrów strukturalnych modeli ekonometrycznych”, [w:] Milo W., „Badania ekonometryczne: podstawy metodologiczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Karadeloglou P., Chobanov G., Delakorda A., Milo W., Wdowiński P. (2001), „The Exchange Rate, Prices and the Supply Response under Transition: A Simulation Study”, [w:] Papazoglou C., Pentecost E. J. (eds.), „Exchange Rate Policies, Prices and Supply-Side Response. A Study of Transitional Economies”, Palgrave, N.Y.

Wdowiński P., Van Aarle B. (2001), „Economic Performance in Poland under Fixed and Flexible Exchange Rate Regimes”, [w:] Papazoglou C., Pentecost E. J. (eds.), „Exchange Rate Policies, Prices and Supply-Side Response. A Study of Transitional Economies”, Palgrave, N.Y.

Wdowiński P. (2002), „Wielorównaniowy model cen i płac przeciętnych: analiza symulacyjna”, [w:] Milo W. (red.), „Prognozowanie i symulacja”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P., Milo W. (2002), „EU Enlargement and Trade Balance Effects in the Polish Economy: Simulations with the Model of Regional Trade”, [w:] Karadeloglou P. (ed.), “Enlarging the EU: The Trade Balance Effects”, Palgrave, N.Y.

Wdowiński P., Wrzesiński D. (2003), „Analiza dynamiczna portfeli akcji”, [w:] Milo W., Wdowiński P. (red.), „Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych”, Zeszyt Naukowy 166, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P., Wrzesiński D. (2004), „Czynniki ryzyka rynku kapitałowego w Polsce”, [w:] Milo W., Wdowiński P. (red.), „Rynki finansowe. Prognozy a decyzje”, Zeszyt Naukowy 177, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P. (2005), „Empiryczne modele kursów walutowych: ocena trafności prognoz”, [w:] Milo W., Wdowiński P. (red.), „Wybrane zagadnienia ilościowych analiz ekonomiczno-finansowych”, Zeszyt Naukowy 193, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P. (2005), „Financial Markets and Economic Growth in Poland: Simulations with an Econometric Model”, [w:] Milo W., Wdowiński P. (eds.), „Issues in Modelling, Forecasting and Decision-making in Financial Markets”, Zeszyt Naukowy 192, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P. (2005), „Teorie parytetu siły nabywczej PPP i parytetu stóp procentowych UIP w modelu kursu walutowego”, [w:] Milo W., Wdowiński P. (red.), „Wybrane zagadnienia ilościowych analiz ekonomiczno-finansowych”, Zeszyt Naukowy 193, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P., Zglińska-Pietrzak A. (2005), „The Warsaw Stock Exchange Index WIG - Modelling and Forecasting”, [w:] Milo W., Wdowiński P. (eds.), „Issues in Modelling, Forecasting and Decision-making in Financial Markets”, Zeszyt Naukowy 192, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P., Zglińska-Pietrzak A. (2006), „Modelling and Forecasting Exchange Rates: A Monetary Approach”, [w:] Milo W., Wdowiński P. (eds.), „Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting, and Decision-Making”, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P., Baranowski P., Kiełtyka P. (2006), „Bezrobocie a wzrost gospodarczy – analiza kointegracyjna”, [w:] Krajewski S., Kaczorowski P. (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P. (2007), “A Note on the Dornbusch Overshooting Model under Nominal and Real Interest Rates”, [w:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (eds.), „Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting, and Decision-Making”, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P. (2007), “Modelowanie i prognozowanie kursu walutowego złoty/euro”, [w:] Miłobędzki P., Szreder M. (red.), „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej”, Prace i Materiały WZ UG 5, Sopot.

Wdowiński P. (2008), “Short-Term Combined Forecasts of Zloty/Euro Exchange Rate”, [w:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (eds.), „Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting, and Decision-Making”, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P. (2009), „Kurs walutowy i handel zagraniczny jako czynniki wzrostu gospodarczego: ekonometryczna analiza mechanizmów dostosowawczych w polskiej gospodarce”, [w:] Miłobędzki P., Szreder M. (red.), „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej”, Prace i Materiały WZ UG 4/2, Sopot.

Wdowiński P. (2010), “Automated Stock Price Forecasting System”, [w:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (eds.), „Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting, and Decision-Making”, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P. (2010), “Polityka gospodarcza w modelu cen i kursu walutowego”, Przegląd Statystyczny, 57(4), 27-38.

Dębski W., Maciejczyk I., Wdowiński P. (2010), "Growth effects of financial market development in Poland: simulations with an econometric model, [w:] Bukowski S. I. (red.), "Global economy challenges of the 21st century", Technical University of Radom, 361-398.

Wdowiński P. (2010), Modele kursów walutowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P. (2011), „Model monetarny kursu równowagi złoty/euro: analiza kointegracyjna”, Gospodarka Narodowa, 21(3), 67-86.

Wdowiński P. (2011), “Disaggregated foreign trade, exchange rate and growth in Poland: simulation and optimal control”, [w:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (eds.), „Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting, and Decision-Making”, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 59-85.

Wdowiński P., Małecka M. (2011), “Asymmetry in volatility: a comparison of developed and transition stock markets”, [w:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (eds.), „Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting, and Decision-Making”, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P. (2011), „Analiza kointegracji kursu PLN/EUR na podstawie modelu równowagi CHEER”, Bank i Kredyt, 42(1), 79-98.

Wdowiński P. (2012), "Wpływ wyższych wymogów kapitałowych w sektorze bankowym na wzrost gospodarczy", Wiadomości Statystyczne, 7, 31-52.

Wdowiński P. (2012), "Kurs walutowy i handel zagraniczny Polski - analiza ekonometryczna", w: J. Bilski (red.), "Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny", PWE, Warszawa.

Redakcja naukowa

Welfe W., Wdowiński P. (eds.) (1996), „Macromodels’96 on Integration and Development”, Proceedings of the 23rd MACROMODELS International Conference, Volume 1, Absolwent, Łódź.

Welfe W., Wdowiński P. (eds.) (1997), „Macromodels’96 on Integration and Development”, Proceedings of the 23rd MACROMODELS International Conference, Volume 2, Absolwent, Łódź.

Welfe W., Wdowiński P. (eds.) (2000), „Macromodels’99”, Proceedings of the 26th MACROMODELS International Conference, Absolwent, Łódź.

Welfe W., Wdowiński P. (eds.) (2000), „Modelling Economies in Transition”, Proceedings of the 4th AMFET International Conference, Association for Modelling and Forecasting Economies in Transition, Absolwent, Łódź.

Milo W., Wdowiński P. (red.) (2003), „Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych”, Zeszyt Naukowy 166, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Milo W., Wdowiński P. (red.) (2004), „Rynki finansowe - prognozy a decyzje”, Zeszyt Naukowy 177, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Welfe W., Wdowiński P. (eds.) (2004), „Modelling Economies in Transition”, Proceedings of the 8th AMFET International Conference, Association for Modelling and Forecasting Economies in Transition, Absolwent, Łódź.

Milo W., Wdowiński P. (eds.) (2005), „Forecasting Financial Markets: Theory and Applications”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Milo W., Wdowiński P. (eds.) (2005), „Issues in Modelling, Forecasting and Decision-making in Financial Markets”, Zeszyt Naukowy 192, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Milo W., Wdowiński P. (red.) (2005), „Wybrane zagadnienia ilościowych analiz ekonomiczno-finansowych”, Zeszyt Naukowy 193, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Welfe W., Wdowiński P. (eds.) (2005), „Modelling Economies in Transition”, Proceedings of the 9th AMFET International Conference, AMFET Monographs, Association for Modelling and Forecasting Economies in Transition, Łódź.

Milo W., Wdowiński P. (eds.) (2006), „Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making”, FindEcon Monograph Series, Advances in Financial Market Analysis, No. 1, Łódź University Press, Łódź.

Milo W., Wdowiński P. (eds.) (2006), „Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making”, FindEcon Monograph Series, Advances in Financial Market Analysis, No. 2, Łódź University Press, Łódź.

Welfe W., Wdowiński P. (eds.) (2006), „Modelling Economies in Transition”, Proceedings of the 10th AMFET International Conference, AMFET Monographs, Association for Modelling and Forecasting Economies in Transition, Łódź.

Milo W., Wdowiński P. (eds.) (2007), „Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making”, FindEcon Monograph Series, Advances in Financial Market Analysis, No. 3, Łódź University Press, Łódź.

Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (eds.) (2007), „Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making”, FindEcon Monograph Series, Advances in Financial Market Analysis, No. 4, Łódź University Press, Łódź.

Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (eds.) (2007), „Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making”, FindEcon Monograph Series, Advances in Financial Market Analysis, No. 5, Łódź University Press, Łódź.

Welfe W., Wdowiński P. (eds.) (2007), „Modelling Economies in Transition”, Proceedings of the 11th AMFET International Conference, AMFET Monographs, Association for Modelling and Forecasting Economies in Transition, Łódź.

Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (eds.) (2008), „Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making”, FindEcon Monograph Series, Advances in Financial Market Analysis, No. 6, Łódź University Press, Łódź.

Welfe W., Wdowiński P. (eds.) (2008), „Modelling Economies in Transition”, Proceedings of the 12th AMFET International Conference, AMFET Monographs, Association for Modelling and Forecasting Economies in Transition, Łódź.

Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (eds.) (2009), „Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making”, FindEcon Monograph Series, Advances in Financial Market Analysis, No. 7, Łódź University Press, Łódź.

Welfe W., Welfe A., Wdowiński P. (eds.) (2009), “Macromodels and Modelling Economies in Transition”, Proceedings of the Macromodels and AMFET International Conferences, AMFET Monographs, Association for Modelling and Forecasting Economies in Transition, Łódź.

Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (eds.) (2010), „Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making”, FindEcon Monograph Series, Advances in Financial Market Analysis, No. 8, Łódź University Press, Łódź.

Welfe W., Welfe A., Wdowiński P. (2010), “Macromodels and Modelling Economies in Transition”, Proceedings of the Macromodels and AMFET International Conferences, AMFET Monographs, Association for Modelling and Forecasting Economies in Transition, Łódź.

Free business joomla templates