You are here: HomeRegulamin

Szukaj

Regulamin korzystania z serwisu internetowego "Piotr Wdowinski Homepage"

Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania ze strony internetowej (serwisu) znajdującej się pod adresem: http://www.wdowinski.pl/ (dalej zwanej „Piotr Wdowinski Homepage”).

Serwis internetowy "Piotr Wdowinski Homepage" jest prowadzony przez Piotra Wdowińskiego (prof. nadzw. w Katedrze Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego) w języku polskim i innych językach. Interpretacja treści zawartych w serwisie "Piotr Wdowinski Homepage" podlega regułom języka polskiego.

"Piotr Wdowinski Homepage" zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia w dowolnym czasie i bez podania przyczyn dostępu do serwisu internetowego, jego części lub poszczególnych funkcji dla indywidualnych bądź wszystkich Użytkowników, w takim zakresie jaki będzie uważał za stosowny i według własnego uznania.

"Piotr Wdowinski Homepage" nie gwarantuje stałego dostępu do serwisu internetowego w zakresie jakości przekazu i odbioru danych.

Zawartość serwisu "Piotr Wdowinski Homepage" stanowi własność serwisu lub innych osób bądź firm i jest prawnie chroniona.

Użytkownicy serwisu "Piotr Wdowinski Homepage" mają prawo przeglądać serwis, drukować i zapisywać pliki z zamieszczonymi materiałami wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

Udostępnianie materiałów zawartych w serwisie "Piotr Wdowinski Homepage" w sposób inny niż w zakresie użytku osobistego jest zabronione.

Użytkownicy, którzy zapisują materiały z serwisu "Piotr Wdowinski Homepage" dokładają wszelkich starań w zakresie bezpieczeństwa obsługi systemów komputerowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że serwis "Piotr Wdowinski Homepage", ani żadna z innych osób udostępniających treści w tym serwisie, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i kary z tytułu użytkowania serwisu.

Treści zawarte w serwisie "Piotr Wdowinski Homepage" zostały opracowane w dobrej wierze. Serwis nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za rzetelność, kompletność i aktualność zamieszczonych materiałów.

Żadna treść - z wyłączeniem płatnego dostępu do autorskich testów dydaktycznych - zamieszona w serwisie Piotr Wdowinski Homepage nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi i nie może w związku z tym stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

Użytkownik zgadza się, że "Piotr Wdowinski Homepage" może obejmować treści reklamowe zamieszczone przez inne osoby fizyczne lub prawne. "Piotr Wdowinski Homepage" nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam w nim zawartych.

Za pośrednictwem serwisu "Piotr Wdowinski Homepage" Użytkownicy mogą połączyć się z innymi stronami internetowymi, które nie znajdują się pod żadną kontrolą serwisu. "Piotr Wdowinski Homepage" nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

"Piotr Wdowinski Homepage" zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyn. Sprawdzenie wprowadzonych zmian do Regulaminu jest obowiązkiem Użytkownika.

Użytkownik potwierdza, że przeczytał Regulamin i że akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Last Updated on Monday, 03 September 2012 21:42

Free business joomla templates